فولادگر خبر داد:

رکود فعلی تولید بی‌سابقه است/جلسات ویژه رفع چالش‌های پسابرجام در مجلس

رئیس کمیسیون حمایت از تولیدملی مجلس با بیان اینکه رکود فعلی بخش تولید بی‌سابقه است،گفت: کمیسیون حمایت از تولید ملی برای تعیین ابزارهای خاص جهت حمایت از تولید ملی در شرایط پسابرجام جلساتی را تشکیل می دهد.

آخرین اخبار