سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96

جزئیات خرید خدمت سربازان غایب در سال ۹۶/قیمت حامل‌های انرژی ثابت می‌ماند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96َ گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، بودجه عمومی کل کشور از درآمدهای نفتی در سال 96 صد هزار و یک میلیارد تومان خواهد بود.

در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس مطرح شد

پاسخ تند ظریف به سوال رسایی/دکتر حسن کامران به عضویت کمیسیون تلفیق درآمد

وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد که وزارت خارجه برای آزادی گروگان‌های ایرانی در یمن تلاش خواهد کرد.

آخرین اخبار