وقتی که دولت با دست پس میزند و با پا پیش میکشد؛

هیاهو برای هیچ، از انتخابات و کسری بودجه تا حذف یارانه پول دارها

هیاهو برای هیچ بود وقتی که کمیسیون تلفیق دوپا را در یک کفش کرد که یارانه افرادیکه درآمد ماهیانه بیش از۲٫۵میلیون تومان دارند، قطع خواهد شد، هنوز این تصمیم میان زمین و هوا معلق بود که در صحن علنی مجلس، موضوع منتفی شد و رییس مجلس فریاد کشید که پرداخت یارانه به ثروتمندان، بیت المالی است که از دست می رود!

روایت های مختلف از یک قانون؛

شایعه ها بنزین را آتش زد

صف ها به خصوص شب هنگام ادامه دارد و صف ۴ لیتری ها از همه شلوغ تر است باید آخرسال در انتظار چه حادثه ای در شهر بود با این همه ذخیره بنزین.

آخرین اخبار