در کمیته گردشگری ورزنه مطرح شد:

اختصاص بیش از یک میلیارد ریال اعتبار در ساماندهی به مسافران نوروزی ورزنه

شهردار شهر ورزنه گفت: برای ساماندهی ارائه خدمات مناسب جهت رفاه حال مسافران نوروزی بیش از یک میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

آخرین اخبار