مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان خبر داد:‏

همایش ملی «گردشگری محله ها »فروردین 94 در اصفهان برگزار می شود

همایش ملی گردشگری« محله ها» اواخر فروردین سال 94 با هدف ارتقای هویت شهری و بازشناسی ابعاد ‏مختلف گردشگری به میزبانی اصفهان برگزار می شود.‏

آخرین اخبار