در کمیته پشتیبانی رزمایش بیت المقدس مطرح شد:

رزمایش بزرگ بیت المقدس در حسن آباد کلیک خورد

سرهنگ جعفری از برگزاری رزمایش بیت المقدس در روزهای 10 و 11 مهرماه در شرق اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار