اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند

با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند.

آخرین اخبار