در جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر بخش بن رود مطرح شد:

کارشناسان تبعات شوم مواد مخدر را به خانواده ها آموزش دهند

جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر با حضور مسئولین ادارات در سالن اجتماعات بخشداری بن رود برگزار گردید.

آخرین اخبار