اتاق بازرگانی باید جوانان را به سمت کارآفرینی سوق دهد

رئیس کمیته جوانان اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت:‌ اتاق بازرگانی باید شرایطی را فراهم کند که جوانان را به سمت کارآفرینی سوق دهد.

در روز ملی صادرات

جوانان نمونه صادرکننده استان اصفهان تجلیل می‌شوند

مسئول کمیته جوانان اتاق بازرگانی استان اصفهان از تجلیل جوانان نمونه صادر کننده استان در روز ملی صادرات خبر داد.

آخرین اخبار