نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح کرد

لزوم تشکیل کمیته بسیج در شورای شهر اصفهان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان پیشنهاد داد تا کمیته بسیج در زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تشکیل شود.

آخرین اخبار