بازدید مسئولین از کلاس آموزش قالی بافی و تابلو فرش کمیته امداد شهر ورزنه

باهمکاری مرکز فنی حرفه ای و همت کمیته امداد امام خمینی(ره) شعبه شهر ورزنه کلاس آموزش بافت تابلو فرش و قالیچه در کمیته امداد ورزنه برگزار گردید.

آخرین اخبار