مشاور اجتماعی استانداری اصفهان:

تلاش جهاد کشاورزی در جهت گرفتن مطالبات کشاورزان جای قدردانی دارد

مشاور اجتماعی استاندار اصفهان گفت: اداره جهاد کشاورزی همیشه با تمام توان حامی کشاورزان بوده است و تلاش های خوبی را در جهت مطالبات مردم و همچنین پیگیری و رفع مشکلات عزیزان کشاورز داشته است.

فرماندار اصفهان خبر داد:

واریز کمک معیشتی کشاورزان شرق اصفهان در آینده نزدیک

فرماندار اصفهان در بازدید از بخش بن رود از واریز کمک معیشتی کشاورزان در آینده نزدیک خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات