استاندار اصفهان

افزایش 4 برابری ورود گردشگران خارجی به اصفهان

استاندار اصفهان گفت: ورود گردشگران خارجی از 86 کشور جهان به اصفهان در سه سال گذشته و پس از برجام 4 برابر افزایش داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات