به دلیل عدم برگزاری مجمع انتخاباتی

کشتی اصفهان در مجمع فدراسیون کشتی حق رأی ندارد

به دلیل عدم برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان اصفهان در موعد مقرر، کشتی اصفهان نمی‌تواند در مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی حق رأی داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات