پیام تسلیت...

تسلیت مسئولین شهر هرند در پی کشته شدن 5 عضو خانواده ناظمی

تسلیت 5 عضو خانواده ی ناظمی در حادثه تصادف قلوب مردم شهر هرند و شرق اصفهان را متاثر کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات