یک کارشناس حقوقی:

منشور حقوق شهروندی از نظر تدوین قابل تحسین است اما کارآیی ندارد/ انتشار این منشور یک اقدام تبلیغاتی است

جدی ترین چالش پیش روی منشور حقوق شهروندی، کارآیی و اثرگذاری آن است. در واقع ضمانت اجرایی منشور در‌‌ هاله‌ای از ابهام است و این متن کارکرد اجرایی حقوقی خاصی ندارد و صرفا می‌توان آن را یک کار سیاسی تبلیغاتی و حداکثر اقدامی برای آگاهی بخشی مردم نسبت به حقوق شهروندی خود دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات