زرگرپور:

ايجاد اشتغال با توجه به تعهد دستگاه ها مطلوب نيست

استاندار اصفهان گفت: اشتغال ايجاد شده در دستگاه ها با توجه به تعهد آنها در سال ۹۳، در شأن اين استان نيست و بايد تلاش شودكه ميزان اشتغال دراستان حداقل به متوسط كشور نزديك شود.

آخرین اخبار

تبلیغات