ترفندی برای کاهش چاقی

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد راهکار افزایش مالیات برای مواد غذایی پرکالری در انگلیس جواب داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات