بحران خشکسالی را برای مردم بیان کنیم

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است مردم توجیه شوند در بحث آب و برق با مشکل مواجه هستیم تا مردم در رفتارهای خود تجدید نظر کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات