کاهش مصرف برق در خانه با ۹ راهکار ساده + عکس

۹ راهکار ساده برای کاهش مصرف برق و انرژی در منزل می‌تواند منجر به صرفه جویی شود.

به منظور کاهش مصرف برق در تابستان انجام می‌شود

اجرای 4 طرح تشویقی کاهش مصرف برق در صنایع و کشاورزی‌

مدیر گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: امسال چهار طرح تشویقی کاهش مصرف برق برای کاهش مصرف برق در صنایع و کشاورزی‌ اجرا می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات