قالیباف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را به دولت ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را به دولت ابلاغ کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات