مدیر بهزیستی اصفهان خبر داد

فرزند پروری استبدادی عامل غیرمستقیم طلاق/ رتبه پایین مشکلات اقتصادی در وقوع طلاق

مدیر اداره بهزیستی شهرستان اصفهان گفت: عامل دخالت اطرافیان در وقوع طلاق به سبب فرزند پروری استبدادی، پرورش فرزندان وابسته و آموزش‌های ناقص قبل از ازدواج است.

آخرین اخبار

تبلیغات