مرکز آمار اعلام کرد:

دستمزد ۳ گروه کارگر کاهش یافت

مرکز آمار ایران نتایج تغییرات قیمت برخی محصولات کشاورزی و دامی را اعلام و از کاهش دستمزد ۳ گروه کارگر شاغل در این بخش خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات