رئیس انجمن حمایت کشاورزان شهرستان اصفهان:

کاهش حجم آب در مرحله سوم بازگشایی زاینده رود به ازای خسارت کشاورزی شرق اصفهان/ مصوبه ای که کم تر از یک هفته زیر سوال رفت

محمدرضایی گفت: متاسفانه با وجود مصوبه کمیته 5 نفره مبنی بر دادن آب با حجم 32 مترمکعب در ثانیه از سد آبشار به شرق اصفهان، طی تصمیم مدیر حوضه زاینده رود، این حجم آب به 22 متر مکعب در ثانیه کاهش یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات