رتبه ای که خوشایند نیست

فاجعه خشکسالی در ایران به روایت ناسا

در گزارشی که ناسا از وضعیت گرمایش جهانی و خشکسالی ارائه داده است، ایران از بین ۴۵ کشوری که در معرض خشکسالی شدید قرار دارند رتبه چهارم را دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات