استاندار اصفهان تاکید کرد:

برنامه ریزی سختگیرانه بر منابع سد زاینده رود / فقدان برف در سرشاخه ها نگران کننده است

استاندار اصفهان گفت: با توجه به کاهش بارش ها و فقدان برف در سرشاخه های حوضه آبریز زاینده رود باید یک برنامه ریزی انقباضی، سختگیرانه و دقیق بر منابع آب سد زاینده رود اجرا شود.

آخرین اخبار

تبلیغات