رییس سازمان حفاظت محیط زیست؛

اصفهان نیازمند تغییر مدیریت اقلیم است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری تاثیرپذیری بالای اصفهان از شرایط تغییر اقلیم، گفت: اصفهان از جمله استان هایی است که بدترین شرایط تغییر اقلیم را تجربه می کند و از اینرو نیاز است که هرچه سریعتر مدیریت تغییر اقلیم در این استان آغاز شود.

آخرین اخبار

تبلیغات