در جلسه ستاد کانون های مساجد جرقویه علیا مطرح شد؛

کانون مساجد، سپاه بزرگ فرهنگی در مقابله با جنگ نرم دشمن است

صبح امروز جلسه به منظور برنامه ریزی اوقات فراغت کانون های مساجد در جرقویه علیا برگزار شد.

در تجلیل کانون ها و مراکز فرهنگی استان اصفهان؛

جایگاه شرق اصفهان در مراسم های تجلیل و تمجید کجاست؟

در مراسم اختتامیه طرح غنی سازی اوقات فراغت، تجلیل ها بر مراکز و کانون های شهر اصفهان و هم چنین تعدادی از مراکز چند شهرستان و دستگاه های مسوول متمرکز شد و شرق اصفهان مانند سایر زمینه ها اینجا نیز به فراموشی سپرده شد.

مسوول دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان:

کارگروه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در کانون مساجد / مسجد تعلق به حزب و قومیتی خاص ندارد

مسوول دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان از اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی کارگروه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در کانون های مساجد خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات