مسئول کانون محبان علی بن موسی الرضا(ع) اشکاوند خبر داد:

آغاز هر ماه روستای اشکاوند همراه با شهدا

کانون فرهنگی قرآنی محبان علی بن موسی الرضا(ع) به صورت مستقل و به منظور اعتلای فرهنگی معنوی مردم روستای اشکاوند گامی سودمند برداشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات