مسئول کانون پرورشی فکری کودکان شهر کوهپایه:

12 هزار جلد کتاب امانتی در بین فرزندان کوهپایه ای/ فرهنگ کتابخوانی باید گسترش پیدا کند

احمدی مسئول کانون پرورش فکری کودکان کوهپایه از چندین برنامه هنری و صنایع دستی به منظور ارائه به کودکان و نوجوانان کوهپایه ای در این مرکز خبر داد.

رئیس دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اصفهان:

کانون فرهنگی هنری مساجد در روستاهای استان اصفهان فعالیت می‌کنند

رئیس دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۵۰۰ کانون روستایی وجود دارد و به صورت میانگین سالیانه ۳ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به این کانون‌ها می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات