در سالروز تشکیل امور تربیتی

کانون شهید رجایی شهر حسن آباد کانون برگزیده استان شد

کانون شهید رجایی شهر حسن آباد از بین 85 کانون سطح استان جزء 7 کانون برگزیده استان شناخته شد.

آخرین اخبار

تبلیغات