رئیس کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

کشاورزان اصفهان در انتظار پرداخت وجوه غلات هستند

رئیس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: باوجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به دوماه است غلات را از کشاورزان شرق اصفهان خریداری کرده اما هنوز وجوه آن به حساب کشاورزان واریز نشده است

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

سد زاینده‌رود امشب بسته می‌شود/ نوروزی که زاینده رود خروشان نیست

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: طبق تصمیم کمیته ۵ نفره قرار است دریچه های سد زاینده رود از ساعت ۲۴ امشب بسته شود.

نامه کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان به رییس جمهور:

مصوبات شورای عالی آب توسط رئیس شورا نادیده گرفته شد

درد دل کشاورزان حقابه دار حوضه زاینده رود ( زکوة دهندگان دیروز و واجب الزکوة های امروز ) در نامه ای از سوی خبرگان کشاورزی استان اصفهان به محضر رییس جمهور رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات