مدیرکل ارشاد اصفهان:

«اقتصادمقاومتی» راه رسیدن به کسب و کار موفق در ایران است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده بهینه از منابع موجود است، گفت: اقتصاد مقاومتی راه رسیدن به کسب و کار موفق در ایران اسلامی است.

آخرین اخبار

تبلیغات