گزارش؛

پشت پرده عصبانیت سرویس های بیگانه از “عنکبوت 2″/ ماجرای عکس های میلیونی برای جذب لایک!

اگرچه برخی از صاحبان صفحات در اینستاگرام و کانال های مستهجن از این اقدامات ناراحت شده و حتی به تخریب آن نیز روی آورده اند، اما مسلماً خانواده های ایرانی که دغدغه اصلی آنها تربیت فرزندان شایسته بوده است از این اقدام خوشحال شده اند و خوشبختانه جلوی بسیاری از انحرافات گرفته شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات