۹۵درصد کانالهای غیراخلاقی هنوز باز است

فیلترینگ تلگرام در دستورکار قرار گرفت

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی گفت: ۹۵ درصد کانالهای غیراخلاقی شبکه پیام رسان تلگرام باز است و موضوع مسدودسازی این شبکه اجتماعی همچنان در دستور کار کمیته تعیین مصادیق قرار دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات