رييس پليس فتا استان اصفهان:

سارق تصاوير خصوصي به بهانه تعمير کامپيوتر، دستگير شد

رييس پليس فتا استان اصفهان اعلام كرد: فردي كه به صورت مخفيانه، تصاوير و فيلم‌هاي خصوصي افراد را در كامپيوتر خود ذخيره مي کرد، توسط پليس فتا استان اصفهان، شناسايي و دستگير شد.

آخرین اخبار

تبلیغات