احیای زایند‌ه‌رود یک منفعت ملی

کامران نجف‌زاده گفت: یک خبرنگار ارزشی باید مدافع منافع ملی باشد و در این راه قلم بزند.

آخرین اخبار

تبلیغات