رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس

دولت در حوزه حمایت از کالای ایرانی کم‌‌کاری کرده است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: دولت در حوزه حمایت از کالای ایرانی کم‌‌کاری کرده است. گفت: دولت در حوزه حمایت از کالای ایرانی کم‌‌کاری کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات