زنگ خطر بی توجهی به اقتصاد مقاومتی؛

کالاهای استراتژیک کشاورزی پاشنه آشیل کشور/ مسیر تحریم ایران تغییر می کند

واردات و قاچاق گسترده میوه و سایر محصولات کشاورزی به خصوص محصولات استراتژیک، نه تنها نظم کشت را برهم زده که وجود رانت واردات در کشور را تقویت کرده و این مساله باعث شده تا فعالان کشاورزی از تولید به سمت واردات و قاچاق محصولات استراتژیک تمایل پیدا کنند

آخرین اخبار

تبلیغات