کافی‌شاپ‌ها و دختران پیش‌خدمت

من متمایزم، پس هستم

این‌جا مکانی است که قشرهای مختلف با اخلاق و سلایق مختلف رفت و آمد دارند. مسلماً بارها شده نگاه‌های آزاردهنده داشته‌اند یا پیش آمده دلشان از جای دیگری پر بوده و چون من یک زنم به خود اجازه داده‌اند با یک بهانه کوچک مثلاً دیر آماده‌شدن قهوه، سر من داد بزنند یا فحاشی و توهین کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات