مراسم تحليف اعضاي جديد شوراي شهر حسن آباد جرقويه

مراسم تحليف اعضاي جديد شوراي اسلامي شهر حسن آباد جرقويه صبح امروز از طرف بخشداري اين شهر در دبيرستان شهيد منصوري حسن آباد جرقويه برگذار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات