به همت سازمان دانش آموزی منطقه جرقویه علیا:

شرکت فعال دانش آموزان جرقویه ای در آزمون علمی کاشف

آزمون ملی کاشف با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان مقطع اول متوسطه در مدارس جرقویه علیا برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات