در پی درخواست کشاورزان جرقویه علیا:

مهدی زاده: بذر اصلاح شده ی جهاد کشاورزی عاری از تخم علف هرز است

رییس جهاد کشاورزی جرقویه علیا از عدم وجود هر گونه تخم علف هرز در بذر های توزیع شده جهاد کشاورزی در بین کشاورزان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات