در شرق اصفهان انجام شد؛

کاشت نهال به نام شهدای مدافع حرم/ حضور فعال جوانان دیروز در عرصه بیابان زدایی

تعدادی از جوانان شرق اصفهانی با حضور فعال در دشت سجزی، نهال هایی را به نام شهدا کشت کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات