یک متخصص پوست و مو؛

هیچ شامپویی اثر ضد ریزش بر تاسی های ارثی ندارد

دکتر کامران جزایری گفت: تا امروز شامپویی که اثر ضد ریزش مو و تأثیر آن بر تاسی های مردانه و هورمنی ثابت شده باشد ثبت نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات