مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی اصفهان:

کشت برنج مناسب‌ترین کشت برای منطقه لنجانات است

مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: کشت برنج مناسب‌ترین کشت برای منطقه لنجانات است.

آخرین اخبار

تبلیغات