محققان انگلیسی می‌گویند؛

قبل از خوابیدن با تبلت کار نکنید

بررسی‌های جدید محققان انگلیسی نشان می دهد که کار کردن با تبلت قبل از خواب باعث عملکرد نامناسب ساعت بدن و اختلال در خواب افراد می‌شود.

آخرین اخبار