کار زیبای یک کارگر رستوران که 355،000 کلیک خورد + تصویر

هفته گذشته وقتی دستینی کارنو در شلوغ‌ترین ساعات کاری رستورانی در مرکز شیکاگو مراجعه کرد، با صحنه تأثیر برانگیزی مواجه شد.

آخرین اخبار