همسر شهید حُججی:

چیزی جز زیبایی ندیدم/ الگوی محسن در زندگی سردار سلیمانی بود

تلگرام محسن را روی گوشی خودم نصب کرده بودم، یک دفعه دیدم دریکی از گروه‌هایی که با دوستانش داشت، عکسی را فرستادند و گفتند برای آزادی این اسیر دعا کنید. من عکس را باز کردم و این اسیر محسن من است.

آخرین اخبار