امام جمعه اصفهان:

برخی روزنامه ها مغرضانه از قول من تیتر زدند که کار برای زنان ممنوع شود

امام جمعه اصفهان با تاکید بر ضرورت حفظ شان و جایگاه زنان و ارزش اسلام برای این جایگاه، گفت:بعضی روزنامه‌ها مغرضانه از قول بنده تیتر زده بودند که باید کار برای زن‌ها ممنوع بشود و این خلاف واقع بود.

آخرین اخبار